Actueel

               Hoort, hoort, zegt het voort…!!!!

afbeelding beschreven perkamentrol

Zaterdag den 25sten januari 2020 is

V E R H A L E N   V E R T E L L E N

bijgeschreven in de inventaris van

Nederlands Immaterieel Erfgoed 

Het immaterieel erfgoed Verhalen Vertellen is door de Federatie Nederlandse Vertelorganisaties  bijgeschreven. De Federatie is een samenwerkingsverband van acht grote Vertelorganisaties in Nederland die alle het Verhalen Vertellen willen doorgeven aan toekomstige generaties.

Het Verhalen Vertellen is een kunst- en communicatievorm waarbij met de verbeelding innerlijke beelden gecreëerd worden bij de luisteraar. Bij het Verhalen Vertellen vindt een open en directe communicatie plaats die twee richtingen opgaat, tussen de verteller en het publiek, het vertellen van verhalen maakt interactie mogelijk tussen de aanwezigen.

Om het erfgoed door te geven aan nieuwe generaties gaat men de komende jaren onder andere leerkrachten PO trainen in de basisvaardigheden van het vertellen van verhalen in de klas. 

Wat betekent dit?
Bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed is een middel om de beoefenaars te helpen bij het levend houden van hun immaterieel erfgoed. De Federatie beschreef hiervoor in een zogeheten Erfgoedzorgplan de kernwaarden van het Verhalen Vertellen en hoe zij die wil doorgeven aan toekomstige generaties. Voor de uitvoering van dit plan is er de komende jaren nog veel werk aan de winkel!

De bijschrijving op de inventaris is een eerste, maar belangrijke stap voor de erkenning van Verhalen Vertellen. Reden genoeg om er een feestelijk moment van te maken, waarbij de handtekeningen officieel wordt gezet. Dit is inmiddel gebeurd tijdens het Vertel Event van de Stichting Vertellen op 25 januari 2020 in Culemborg.

 

foto ondertekening certificaat van inschrijving Maker: Floortje Mols van Flowfilm

 

 

 

 

 

 

 

zie ook:      https://www.immaterieelerfgoed.nl    (de link wel even kopieëren)